Locatie/Techniek- geluid

Onder dit bericht wordt alle informatie over geluidsproductie rondom de MES gebundeld. Het eerste document betreft het uitgangspunten document over geluid waarin een gezamenlijke uitwerking is opgenomen hoe voldaan wordt aan de uitgangspunten: Must: Een MES mag geen geluidsoverlast veroorzaken voor een bewoner met een woning nabij de locatie. Wouldn’t: Rust mag niet verstoord worden.… Lees verder Locatie/Techniek- geluid

Locatiestudie – samenvatting

In de presentatie die hieronder is te downloaden wordt een samenvatting gegeven van de locatie studie voor de warmte opwek locatie (MES) voor het BES project.

Locatiestudie / koppelkansen

Hieronder vindt u het overzicht van de bespreking op de wijkbijeenkomst van 23 april ten aanzien van de locatiestudie van de opwekstations voor het BES in de Bomenbuurt-Oost en de koppelkansen.

Second opinion

Nederland, Nijmegen, 20211109 PAW proeftuin Hengstdal in Nijmegen. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2021

Hieronder vindt u een nieuwe versie van het rapport Second Opinion. De conclusies zijn aangevuld met de WKO optie.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief, BOF

Intentieverklaring met Erica Terpstrabad over samenwerking

Een belangrijk onderdeel van het warmtesysteem is een warmte-opwekstation (verschillende warmtepompen bij elkaar). Dit station moet, als het BES er komt, zorgvuldig een plek krijgen in de wijk op een plek waar het geen overlast veroorzaakt. Op dit moment lijkt het dak van het Erica Terpstrabad de beste locatie. Tom Verhoef (trekker kerngroep omgeving en… Lees verder Intentieverklaring met Erica Terpstrabad over samenwerking