BES Buurthuis

Bekijk hier de laatste ontwikkelingen over het BES-onderzoek in uw buurt.

Bomenbuurt-Oost

Nijmegen

Wat is BES?

Het Buurt Energie Systeem (BES) is een modulaire collectieve warmtevoorziening, waarbij woningen verwarmd worden met behulp van een centraal geplaatste collectieve warmtepomp én waarbij de buurt eigenaar wordt. Dit noemen we een wijkwarmtepomp. Via een warmtenet wordt de warmte van de wijkwarmtepomp met een temperatuur van ongeveer 70°C naar de woningen getransporteerd. De uiteindelijke temperatuur van het water dat door het warmtenet heen loopt, wordt bepaald door de buurt zelf. Dit hang onder andere af van de mate van isolatie van de huizen in de buurt. 

 

Uitgangspunt  is dat bewoners zeggenschap hebben over de exploitatie van het systeem en hier ook eigenaar van zijn. Alle inwoners van de buurt kunnen lid worden van een coöperatie. Deze coöperatie wordt eigenaar van het warmtenet. De buurt bepaalt zelf welke partij verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van het systeem. 

Aanleiding en Context

Warmtenetten in bestaande bouw komen op dit moment niet of nauwelijks van de grond. Nederland kent verschillende soorten bebouwing. Lang niet elke wijk in Nederland is klaar voor de energietransitie. Slechts een deel van de woningen is op dit moment geschikt om op eigen kracht zonder aardgas te verwarmen, met bijvoorbeeld een individuele warmtepomp. Een ander deel van de woningen is matig tot zeer geschikt maar ligt in de buurt van een bestaand warmtenet. Dat betekent dat zij hier in de toekomst ook op kunnen aansluiten.

 

Op dit moment zijn er dus grofweg twee alternatieven voor aardgas: individuele oplossingen per woning, of collectieve warmtenetten voor duizenden woningen tegelijk. Het Buurt Energie Systeem biedt een alternatief dat op veel plaatsen toepasbaar is, en voordelen biedt ten opzichte van deze twee oplossingen.

Overzicht

Nederland heeft al:

BES-buurten
0
Actieve bewoners voor het BES
0
BES-huishoudens
0

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Het BES-project is een samenwerking tussen