Bomenbuurt-Oost

BES Buurthuis | Hengstdal | Nijmegen

Welkom!

Welkom in het digitale buurthuis van het Buurt Energie Systeem (BES) in de Bomenbuurt-Oost, Nijmegen. Hier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het BES-onderzoek in uw buurt.

 

Het Buurt Energie Systeem is een kleinschalig gezamenlijk warmtesysteem waarmee 400 tot 800 huizen verwarmd kunnen worden. Het bestaat uit een aantal luchtwarmtepompen en uit een gasgestookte ketel op een plek in de buurt. Deze ketel springt automatisch bij op koude dagen en op het moment dat dat warmtevraag hoger is dan normaal. Zo is er altijd warmte in huis. 

 

Daarnaast worden stukken en bestanden van de projectgroepen gedeeld in ons archief. 

Nieuws

Dit was het laatste nieuwsbericht.

Agenda

Momenteel zijn er geen aankomende agendapunten.

Smoelenboek

Dit zijn de mensen die vanuit de verschillende werkgroepen werken aan het BES onderzoek.

Tom Verhoef

Gemeente Nijmegen, lid van de kerngroep Locatie en Omgeving

Theo Drijvers

Buurtbewoner, lid van de werkgroep Bestuur, Organisatie en Financiën

Volkert Vintges

Buurtbewoner, lid van de werkgroep Bestuur, Organisatie en Financiën

René van Egmond

Alliander, projectmanager, lid van de werkgroep Bestuur Organisatie en Financiën

Erik Maessen

Gemeente Nijmegen, lid van de werkgroep Proces in de Buurt

Noël Spauwen

Duurzaam Hengstdal, lid van de werkgroep Proces in de Buurt

Veel gestelde vragen

Algemeen

Wat is een Buurt Energie Systeem?

Een Buurt Energie Systeem verwarmt de woningen in een buurt. Op een centrale plek in de wijk staat een warmte-opwek-unit die de warmte produceert. In de Bomenbuurt-Oost zou dit gebeuren door middel van een aantal geschakelde warmtepompen. Deze onttrekken warmte aan de lucht en maken warm water van ongeveer 70 graden.

Een distributienet van geïsoleerde buizen brengt het warme water naar de woningen. In elke woning zit een afleverset. Deze brengt het water naar de centrale verwarming. Ook het water uit de kraan wordt hiermee verwarmd. Bewoners hebben dus niet langer een cv-ketel nodig. De afleverset kan eenvoudig worden bediend met een thermostaat zoals bewoners nu ook al doen. Het afgekoelde water gaat via een leiding weer terug naar de warmte-opwek-unit om weer opnieuw verwarmd te worden.

Het Buurt Energie Systeem wordt aangelegd en onderhouden door een professioneel warmtebedrijf en is eigendom van een buurtcoöperatie met leden uit de buurt. Zo hebben bewoners zeggenschap over hoe de warmte wordt opgewekt. Bewoners stellen ook de tarieven vast en de eventuele winst van het warmtebedrijf blijft in de buurt.

Het Buurt Energie Systeem wordt modulair aangelegd. Dat betekent dat onderdelen in de toekomst kunnen worden vervangen. Zo kunnen in de toekomst nieuwe, efficiëntere of goedkopere energiebronnen worden aangesloten op de warmte-opwek-unit.

 

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van ondergrondse geïsoleerde leidingen. Deze leidingen verspreiden warm water vanuit een centrale plek naar de woningen. Het afgekoelde water stroomt via andere leidingen weer terug.

 

Het warme water uit het net verwarmt de radiatoren, convectoren of vloerverwarming in de woningen. Het verwarmt ook het leidingwater, zodat er warm water uit de kraan komt.

 

Er bestaan verschillende soorten warmtenetten. De hoogte van de temperatuur van het water kan verschillen. De keuze hiervoor hangt af van de vraag hoe goed de woningen in de buurt zijn geïsoleerd. In de Bomenbuurt-Oost is een midden-temperatuur warmtenet van maximaal 70 graden geschikt. Op termijn kan de temperatuur van het warmtenet eventueel worden verlaagd. Dat hangt af van de mate van isolatie van de woningen.

 

Meer informatie hierover staat op expertisecentrumwarmte.nl

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp maakt warmte. Dat kan op verschillende manieren. Een water-water warmtepomp onttrekt warmte aan water en geeft dit af aan ander water. Een airco is eigenlijk een lucht-lucht warmtepomp. In de Bomenbuurt-Oost zullen lucht-water-warmtepompen worden geïnstalleerd in de warmte-opwek-unit die op een centrale plek in de wijk komt te staan. Deze warmtepompen zuigen lucht aan, leiden deze door een warmtewisselaar en verwarmen op die manier het water tot maximaal 70 graden. De werking van deze warmtepompen lijkt op een omgekeerde koelkast. De warmtepompen werken op elektriciteit, en zetten dat heel efficiënt om in warmte.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een organisatie met leden. Deze leden zijn samen eigenaar van de organisatie en hebben invloed op de beslissingen die de organisatie neemt. Nederland kent verschillende bedrijven met een coöperatieve organisatievorm. Bekende voorbeelden zijn supermarktketen de Coöp en de Rabobank. Er bestaan ook veel lokale coöperaties die bijvoorbeeld zonne- of windenergie opwekken. Een voorbeeld uit de buurt is de Nijmeegse Energiecoöperatie WPN. De 1800 leden van deze coöperatie zijn samen eigenaar van  4 windmolens langs de A15 in Nijmegen-Noord.

Welke voordelen levert het BES ten opzichte van het huidige systeem?

Alle woningen van Nederland moeten van het aardgas af. HetBuurt Energie Systeem heeft twee grote voordelen ten opzichte van de andere opties.

 

Voordelen van een buurtcoöperatie
Allereerst hebben bewoners met de buurtcoöperatie zeggenschap over de toekomst van hun warmtesysteem. Op die manier kunnen ze zelf kiezen hoe ze willen inspelen op nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken. Als er in de toekomst betere of goedkopere technieken komen, kunnen deze aangesloten worden op het Buurt Energie Systeem. Ook hebben bewoners een stem bij het doen van investeringen, de tarievenstructuur en de besteding van eventuele winst van het warmtebedrijf van de coöperatie.

 

Voordelen van het MES (Modulair Energie Systeem)
Daarnaast zijn er maar weinig aanpassingen in de woning nodig. Met dit warmtenet hoeven bewoners de woningen niet van tevoren verregaand te isoleren. Je kan meteen beginnen. Als later blijkt dat de temperatuur van het warmtenet best omlaag kan omdat de woningen voldoende geïsoleerd zijn, kan de buurt dat zelf beslissen.

Wie bepaalt of een buurt overgaat op een BES?

Bewoners maken samen de keuze of zij willen overstappen op een Buurt Energie Systeem. Een buurt kan alleen overstappen als hiervoor genoeg draagvlak bestaat. Dat wordt bepaald door middel van een draagvlakmeting. Wanneer het draagvlak voor het BES wordt gehaald, betekent dit dat er een warmtenet in de buurt wordt aangelegd. Wanneer 70% van alle bewoners van de huurwoningen in de Bomenbuurt mee wil doen, komt er een warmtenet in de buurt. Hoe meer woningen per buurt meedoen, hoe lager de kosten per woning worden.

Wat betekent het BES voor woningen?
 1. Het netwerk van leidingen wordt vlak langs of door de tuinen aangelegd. Dit gaat in nauw overleg met de bewoners.
 2. Bij aansluiting naar de woning komen twee leidingen door de tuin naar de woning
 3. De aflever-set moet in overleg met bewoner worden opgehangen en aangesloten
 4. De aflever-set moet aangesloten worden op de centrale verwarming. Daarvoor moeten soms extra leidingen worden gelegd. Dit is per woning anders.
 5. Elk systeem moet worden ingesteld. Dat betekent vaak dat thermosstaatkranen van de radiatoren worden vervangen
 6. De afleverset wordt aangesloten op de waterleiding en de warm water installatie in de woning
 7. In de keuken moet een elektrisch fornuis geïnstalleerd worden
 8. In de meterkast wordt een extra groep aangelegd.
 9. Als al deze veranderingen zijn gedaan, kunnen bewoners de warmte in huis gewoon met een thermostaat regelen.

Deze veranderingen kunnen meestal in één dag worden gerealiseerd.

Wat betekent het BES voor woningeigenaren en is er subsidie beschikbaar?

Elke woningeigenaar bepaalt nog steeds zelf of hij meedoet aan het BES. Voor de woningeigenaren is er naast het bedrag dat door de ministerie voor het BES project als subsidie is gegeven (ongeveer 7000 euro per woning) ook nog de mogelijkheid om een zogenaamde ISDE-subsidie aan te vragen (momenteel € 3.325). De coöperatie ondersteunt dit proces.

Wat betekent het BES voor huurders?

De woningcorporatie besluit of huurwoningen worden aangesloten op het Buurt Energie Systeem. De woningcorporatie kan alleen kiezen voor het BES wanneer minimaal 70% van de huurders hiermee instemt. Pas dan worden alle huurwoningen van de woningcorporatie aangesloten op het BES. De aanpassingen in de woning betaalt de woningcorporatie.

In juli 2022 gaat er een verlaging van de BTW van 21% naar 9% in op gasrekeningen. Is dit ook het geval voor de warmterekening van het BES?

De BTW verlaging geldt zowel voor gas- als warmtelevering en heeft dus voor beide situaties eenzelfde effect.

 

Techniek

Hoe werkt een Modulair Energie Systeem?

Het bijzondere aan het Modulaire Energie Systeem is het besturingssysteem. Dat kijkt naar alle afleversets, dus naar alle woningen. Het systeem kijkt dan welke temperatuur er op dat moment nodig is in de woningen. Zo  kunnen de pompen zo efficiënt mogelijk werken. Er wordt dus een temperatuur aangeboden die precies de juiste hoogte heeft.

 

Elke woning is anders. Sommige woningen hebben meer warmte nodig dan andere. Daarom installeren we in elke woning een slimme warmte-afleverset. Zo kan per woning precies worden gekeken hoeveel warmte de woning nodig heeft op dat moment. Dat is een uniek systeem dat ervoor zorgt dat elke woning precies de hoeveelheid warmte krijgt die nodig is.

 

Een Modulair Energie Systeem bestaat uit een warmte-opwekunit, een distributienetwerk en een warmte-afleverset in elke woning.

 

Het systeem haalt op gewone dagen warmte uit de lucht. Het systeem stookt met (groen)gas bij op momenten dat er meer warmte nodig is. Het systeem is modulair: dat betekent dat nieuwe technieken en bronnen aan- en afgekoppeld kunnen worden. Wanneer er in de buurt een ander bron van warmte is (zoals restwarmte of geothermie) kan dit aangesloten worden op het systeem. Of, wanneer de isolatie van de woningen beter is, kan de temperatuur in het systeem omlaag. Hierdoor wordt het systeem steeds duurzamer en kan het meegroeien met duurzame vernieuwingen in de toekomst.

Wat betekent het BES voor de isolatie van mijn woning?

Als u nu uw huis al goed kunt verwarmen, is extra isoleren niet nodig. Het voordeel van een Buurt Energie Systeem is dat het met 50-70 graden waarschijnlijk een even hoge temperatuur naar uw woning brengt als u nu heeft van CV-ketel. U merkt geen verschil.

 

Het is altijd verstandig om een huis goed te isoleren. Want hoe beter een huis is geïsoleerd, hoe minder warmte het huis verliest. Daarmee bespaart u dus altijd op uw energierekening. In de meeste gevallen is isoleren voor deelname aan het Buurt Energie Systeem niet nodig. U kunt ook meedoen en op een later moment uw woning isoleren; als de meeste woningen beter geïsoleerd zijn, kan de temperatuur van het BES misschien naar beneden en dat is voordeliger.

Hoe duurzaam is het BES?

Het Buurt Energie Systeem is vanaf het begin duurzaam. Wij verwachten dat een wijk met een BES gemiddeld nog maar 15% van de huidige hoeveelheid gas gaat gebruiken. In de toekomst kan het systeem nog duurzamer worden.

Kan het BES ook woningen koelen?

Dat is niet voorzien. De huidige radiatoren in de woningen zijn daarvoor niet geschikt. In vergelijking met een airco is het te duur en inefficiënt om een Buurt Warmtesysteem aan te leggen dat ook kan koelen: er is dan ook een dubbel leidingnet nodig.

Kan het BES ook worden gecombineerd met de aanpak van andere problematiek?

Bij de installatie van het warmtenet van het BES worden straten en voetpaden opengebroken. Ook moeten er aanpassingen in de woningen worden gedaan. Dit kan een moment zijn om ook andere dingen aan te pakken. Denk aan: aanpak van de openbare ruimte, vergroening, klimaatadaptatie, extra isolatie. Bewoners kunnen met de coöperatie invloed uitoefenen op wat er nog meer gebeurt samen met de aanleg van het BES.

Voordelen van een buurtcoöperatie
Allereerst hebben bewoners met de buurtcoöperatie zeggenschap over de toekomst van hun warmtesysteem. Op die manier kunnen ze zelf kiezen hoe ze willen inspelen op nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken. Als er in de toekomst betere of goedkopere technieken komen, kunnen deze aangesloten worden op het Buurt Energie Systeem. Ook hebben bewoners een stem bij het doen van investeringen, de tarievenstructuur en de besteding van eventuele winst van het warmtebedrijf van de coöperatie.

Voordelen van het MES (Modulair Energie Systeem)
Daarnaast zijn er maar weinig aanpassingen in de woning nodig. Met dit warmtenet hoeven bewoners de woningen niet van tevoren verregaand te isoleren. Je kan meteen beginnen. Als later blijkt dat de temperatuur van het warmtenet best omlaag kan omdat de woningen voldoende geïsoleerd zijn, kan de buurt dat zelf beslissen.

Waarom blijven we met het BES nog steeds deels afhankelijk van gas?

De extra warmte is maar op een paar hele koude dagen per jaar nodig. Het gebruik van gas is daarom efficiënter dan het plaatsen van meer warmtepompen voor deze extra warmte.

Wat betekent het BES voor mensen die zelf al duurzame energie leveren?

Als u nu al zonnepanelen heeft, dan verandert er niets. Ook een zonneboiler voor warm (douche)water kan blijven. Voor bewoners die nu al een warmtepomp hebben, kan het zijn dat een aansluiting op het BES minder aantrekkelijk is.

Er zijn op het moment veel technologische ontwikkelingen. Kunnen we niet beter wachten met het organiseren van het BES?

Momenteel zijn er veel technologische ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking en warmtevoorziening. Dit blijft doorgaan. Nieuwe systemen kunnen gekoppeld worden aan het BES. Daarom kan het BES zich aanpassen aan ontwikkelingen in de toekomst.  

Voor de eerste buurten die een BES aanleggen is er een flinke subsidie van de overheid beschikbaar. Dit geldt dus ook voor de Bomenbuurt. Dat betekent dat de koplopers hiervan profiteren. We denken dat  deze subsidie in de toekomst minder wordt.

Biedt het BES ook de ruimte voor mogelijke energieopwekking uit waterstof?

Als waterstof beschikbaar komt kan de opwek unit hiermee warmte maken.

Waarom kiezen voor een buurtsysteem en niet voor individuele warmtepompen?

Met het BES kunnen alle woningen relatief eenvoudig de overstap maken naar een gasloze verwarming. Er hoeft weinig te worden aangepast in de woning en er komen geen grote warmtepompen in de woningen. Ook heeft het elektriciteitsnetwerk niet voldoende capaciteit voor deze individuele toepassingen.

De warmtepompen van het BES zijn groter en efficiënter dan kleinere, individuele warmtepompen. Bovendien is elektriciteit voor een buurt systeem goedkoper dan voor individuele woningen.

De grote warmtepompen leveren minimaal 75% van alle jaarlijks benodigde warmte, de gasketel levert de rest. Het gas kan op termijn vervangen worden voor een duurzaam alternatief, zoals biogas of duurzame waterstof.

Hoeveel geluidsoverlast geeft een warmtepomp?

In de openbare ruimte zijn hele strenge regels voor geluid. De warmtepomp in het buurtstation voldoet aan deze regels en maakt niet meer geluid dan mag.

Bekijk vragen Verbergen

Organisatie

Wat is de rol van Alliander en Liander?

Alliander is het netwerkbedrijf dat via haar dochteronderneming Liander, in deze regio verantwoordelijk is voor de gas- en elektriciteitsinfrastructuur. Zij moet ervoor zorgen dat deze stabiel zijn en dat de leveringszekerheid is gegarandeerd. Alliander zocht andere partijen om samen te zoeken naar nieuwe duurzame warmteoplossingen. Wat we leren met het Buurt Energie Systeem in Nijmegen, kan Alliander ook gebruiken  voor andere wijken in Nederland.

Wat is de rol van de gemeente Nijmegen?

Gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de energietransitie in de gemeente. De gemeente verbindt en helpt mensen en organisaties met nieuwe ideeën. Zo stelt de gemeente samen met anderen het warmteplan op en voert het samen uit. De gemeente stimuleert en faciliteert

Wat is de rol van Woonwaarts?

Woonwaarts is woningcorporatie met vele woningen in Nijmegen, ook in de Bomenbuurt, en heeft de taak vanuit het Klimaatakkoord om voor haar woningen iets anders te bedenken voor het verwarmen door aardgas. Woonwaarts controleert of het BES een goede vervanging is voor de CV-ketel. Denk hierbij aan gebruikersgemak, energiekosten, en betrouwbaarheid. Woonwaarts stelt ook voorwaarden bij het bouwen van een BES.

Wat is de rol van buurtbewoners?

De buurtbewoners zijn, als het project doorgaat, straks de klanten van het warmtebedrijf. Als een bewoner lid is van de coöperatie, dan is de bewoner ook een stukje eigenaar. Nu al kunnen buurtbewoners meepraten, meedenken en meedoen in het uitwerken van het concept BES voor hun buurt

Wat is de rol van Duurzaam Hengstdal?

Duurzaam Hengstdal is een burgerinitiatief dat bij wil dragen aan het verduurzamen van de wijk. Zij zijn, naast de directe bewoners uit de Bomenbuurt, actief in de werkgroepen.

Wat is de rol van de energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie is eigenlijk een vereniging met een bedrijf. Omdat je het samen beter en goedkoper kan doen. In de Bomenbuurt wordt de verenigde Bomenbuurt als energiecoöperatie eigenaar van de Warmte B.V.. De leden zijn uiteindelijk de baas en kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) stemmen over voorstellen die de Warmte B.V. betreffen (denk aan hoogte van tarieven). De energiecoöperatie kan zich ook met andere duurzame projecten bezig houden, dit wordt door bestuur en leden bepaald. Het BES is vanuit deze gedachte opgezet: de energietransitie in handen van de burgers waar het om gaat.

Wat is de rol van de Warmte B.V.?

In de Warmte B.V. is de opwekeenheid (MES), het leidingwerk en de levering van de warme aan de woningen ondergebracht. De Warmte B.V. bestaat verder uit de personen en partijen die de dagelijkse bedrijfsvoering, administratie en het onderhoud doen. De Warmte B.V. legt verantwoording af aan de coöperatie.

Bekijk vragen Verbergen

Coöperatie

Waarom wordt het BES georganiseerd door middel van een coöperatie?

De coöperatie is een democratische organisatievorm waarbij de gebruikers ook de eigenaren kunnen zijn. Het alternatief voor een coöperatie is commerciële exploitatie. Kritieken vanuit commerciële exploitatie zijn dat klanten geen inzicht hebben in de kosten en ook niet in de bronnen van hun energie. Specifiek voor de Bomenbuurt-Oost wordt verwacht dat de buurt niet bereikt zou worden door commerciële exploitatie vanwege de ligging aan de rand van de stad. Een ander alternatief zou kunnen zijn dat de gemeente de exploitatie ter hand neemt. Het is echter de vraag of de gemeente dit wil en of ze dit mag vanuit de nieuwe (nog niet aangenomen) Warmtewet.

Wat zijn de voordelen van een coöperatie als organisatievorm?

Voordelen zijn dat je als buurt en bewoner zeggenschap kunt hebben over de warmtevoorziening en de tarieven en ook op een schaal opereert die economische voordelen biedt ten opzichte van individuele oplossingen.

Wat is het verschil tussen lid en klant zijn bij de coöperatie?

De coöperatie maakt onderscheid tussen klanten en leden bij de organisatie. Alle woningen die warmte afnemen bij het BES zijn klant van de coöperatie. Als lid van de coöperatie kan je ook meestemmen over belangrijke beslissingen en afwegingen die moeten worden genomen. Lid zijn van de coöperatie betekent dat je je in ieder geval enigszins moet bezighouden met het BES. Niet iedereen heeft hier tijd voor of interesse in.

Wat is het verschil tussen huurder en koper in de coöperatie?

Er is geen verschil tussen huurders en kopers als leden en klanten van de coöperatie. Als leden hebben huurders evenveel zeggenschap als kopers.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de coöperatie? (hoeveel zeggenschap heeft de coöperatie?)

De coöperatie is de aandeelhouder van de Warmte B.V. waar het buurtwarmtesysteem is ondergebracht. Daarmee hebben het bestuur en de leden de zeggenschap. Uiteraard brengt dit ook verantwoordelijkheden met zich mee over de langere termijn zoals goed technisch en financieel beheer. Hiervoor is het wenselijk dat de Warmte B.V. ook met een goede directie en partners wordt bestuurd, zoals dat ook door de Toezichthouder (ACM) in de vergunning wordt vereist.

Kunnen wij, als buurt, niet ook gewoon zelfstandig een BES opzetten?

Dat kan. Er zijn veel coöperaties vanuit bewoners opgezet op het gebied van duurzame energie-opwek. Met betrekking tot warmtevoorziening stelt de overheid veel complexe eisen en wetten omdat warmtevoorziening een primaire levensbehoefte is. Daarom is het aantal warmtecoöperaties opgezet door bewoners beperkt. Voor de opzet zoals we deze nu organiseren met de gemeente, Woonwaarts en Alliander, is er vanuit Binnenlandse Zaken ook een grote subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling en realisatie van dit project.

In hoeverre is de BES-coöperatie toekomstbestendig?

Bij voldoende (bestuurs-) leden en is er op zich geen probleem met de continuïteit. Wel zou het mogelijk kunnen zijn dat, indien er in nabije buurten in Nijmegen een dergelijk BES wordt opgezet, coöperaties in de toekomst samen gaan werken of fuseren. Dit biedt dan schaalvoordelen die goed kunnen zijn voor de continuïteit op de langere termijn.

Bekijk vragen Verbergen

Video's

Hier ziet u tien filmpjes over verschillende onderwerpen van het onderzoek naar een Buurt Energie Systeem (BES). In de filmpjes geeft Roelof Potters van Alliander u uitleg.


In alle filmpjes vertelt Roelof Potters over een BES en over het onderzoek naar een BES voor de Bomenbuurt. We onderzoeken hoe dit eruit zou kunnen zien voor de Bomenbuurt Oost. Rond de zomer weten we hoe een BES voor de BomenbuurtOost eruit zou kunnen zien. Als het onderzoek klaar is vragen wij u als bewoner van de Bomenbuurt Oost of u akkoord gaat hiermee.


Let op: in het filmpje ‘2 Wat is het alternatief voor aardgas’ wordt ook een Modulair Energie Systeem (MES) genoemd. Daarom is het handig om ook het filmpje: ‘6 Wat is een Modulair Energie Systeem (MES)?’ te bekijken.

Galerij

BES Buurthuis

U bent elke woensdag welkom bij het BES Buurthuis.

 • Openingstijden: 14.00 uur tot 17.00 uur
 • Adres: Hengstdalseweg 194.

 

Gemeente Nijmegen, het Energieloket en Duurzaam Hengstdal geven er antwoord op uw vragen over het Buurt Energie Systeem. Ook voor informatie over duurzaam wonen en energie besparen kunt u hier terecht.

Wilt u liever op een andere dag of tijd komen? Of de ruimte reserveren voor een kleine bijeenkomst of vergadering? Neem dan contact op met Erik Maessen via e.maessen@nijmegen.nl Afhankelijk van de dan geldende coronaregels kijken we wat mogelijk is.

Behoefte aan meer informatie of benieuwd naar de mogelijkheden om je bij ons aan te sluiten? Neem contact met ons op!

In de Bomenbuurt-Oost is het BES-project een samenwerking tussen: