Vragen uit de buurt

Buurtbewoners hebben regelmatig verschillende vragen over (onderdelen van) het Buurt Energie Systeem. Hieronder leest u een aantal van de laatste vragen uit de buurt.

Alle veelgestelde vragen vindt u op de homepagina onder het kopje ‘Meer informatie’.

Er is een vergelijking gemaakt tussen de CO2 uitstoot en de kosten van een Buurt Energie Systeem voor de Bomenbuurt-Oost en Aquathermie, afvalwarmte (ARN), Ultradiepe Geothermie, Zonnewarmte en Aquathermie.

Eerlijke BES informatie laat een tabel uit een onderzoeksrapport zien wat eind 2022/begin 2023 is gepubliceerd door van Berenschot. Het gaat over de beschikbaarheid van warmtebronnen. U kunt hier het rapport lezen: ‘Expertreview warmtenetstrategie en advies publiek warmtebedrijf Nijmegen’.

Eerlijke Bes informatie heeft onder de bijlage cijfers geschreven over kosten en CO2 uitstoot van een BES. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het BES veel slechter presteert dan de in dit overzicht genoemde bronnen. U wordt verkeerd geïnformeerd. Als metafoor: de cijfers van een BES gaan over een hele pastamaaltijd, inclusief de pasta, saus en alle benodigde ingrediënten. De cijfers over Aquathermie, afvalwarmte (ARN), Ultradiepe Geothermie, Zonnewarmte en Aquathermie, gaan alleen over de courgette. Er wordt dus een vergelijking gemaakt die niet klopt.

Hier een toelichting over waarom deze vergelijking NIET gemaakt kan worden.

Bij de bronnen genoemd in het overzicht gaat het qua temperatuur, kosten en duurzaamheid alleen over de bron zelf, dus zonder opwerking tot de benodigde temperatuur voor verwarming, transport (buizennetwerk van de opwek naar de woningen toe), distributie en levering, back-up en piekvoorziening. Dus alleen de kale bron. De toegevoegde BES kentallen hebben dit wel allemaal in zich. Je kan dit dus niet met elkaar vergelijken. Voor het BES zou je dan de bron “lucht” moeten nemen (die is gratis) en voor een klein deel (15%) gas. Daarnaast staan er diverse opmerkingen bij de genoemde bronnen over beschikbaarheid en onzekerheden, en die zijn in veel gevallen groot (met impact op beschikbaarheid en kosten). Dit vergelijk is dus niet bruikbaar voor het BES project en wekt daarmee een verkeerde indruk.

Waarom kan het BES niet aangesloten worden op de afvalcentrale, zoals de ARN?

De Bomenbuurt oost ligt te ver weg van de afvalcentrale. Het warmteverlies en de kosten voor de leidingen naar de Bomenbuurt zijn dan te hoog om het een rendabel systeem te kunnen maken. Het is dus niet mogelijk om de Bomenbuurt oost hierop aan te sluiten.

Is de huidige infrastructuur (kabels) buiten de woningen geschikt voor extra elektrische kookinstallaties in woningen en de verhoogde energievraag?

Voor de elektrische kookinstallaties zal er in iedere woning een extra groep worden geïnstalleerd. Wanneer er in de woningen elektrisch wordt gekookt (in plaats van op gas) zal de vraag naar elektrische energie toenemen (wellicht met een piek tussen 17:00 en 19:00).

Koken op inductie geeft inderdaad een hogere belasting op het elektriciteitsnet in de straat en in de wijk. Echter, is de impact in vergelijking met bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen wel een stuk kleiner. Als er op grote schaal wordt overgestapt op elektrisch koken, kan de impact alsnog dermate groot zijn dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden.

Maar in het geval van de Bomenbuurt is hiervoor nu geen reden om dit te verwachten. Dit blijkt uit een check dit jaar op de netbelasting door Liander.

Wat gebeurt er met de Rijksbijdrage als er geen BES komt?

De gemeente kan uitsluitend met toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wezenlijk afwijken van de aanpak zoals opgenomen in de Aanvraag. Daarover zal de gemeente dan met het ministerie opnieuw over in gesprek moeten.

Kan het BES er ook komen voor alleen de mensen die positief hebben gestemd?

Nee, dit is niet waarschijnlijk. Voor het BES-concept (centrale opwekinstallatie en warmtenet) is een bepaalde schaalgrootte nodig om dit technisch en financieel haalbaar te maken.

Lees ook

Nieuwsbrief Mei 2023

Hier vindt u de nieuwsbrief over het Buurt Energie Systeem van mei 2023. Lees het interview met Siward Zomer, de ingezonden brief en over de ervaringen van WoonsupportPlus.

Meer lezen »