Vragen uit de buurt

Buurtbewoners hebben regelmatig verschillende vragen over (onderdelen van) het Buurt Energie Systeem. Hieronder leest u een aantal van de laatste vragen uit de buurt.

Waarom wordt Nijmegen (en dus ook de Bomenbuurtoost) aardgasvrij?

De verbranding van aardgas zorgt wereldwijd voor veel schadelijke CO2 uitstoot. Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur  op aarde snel en verandert het klimaat. In Nederland zorgt de gaswinning in Groningen ook voor aardbevingen. Daarom wil Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken om mee te koken en  huizen en andere panden te verwarmen. Zo zorgen we met zijn allen voor een leefbare wereld voor onze (klein)kinderen.

Wat gebeurt er als de 70% draagvlak niet wordt gehaald?

  • De rijksbijdrage (PAW-subsidie van 4,7 miljoen) is dan onzeker en mogelijk niet meer beschikbaar.
  • Het plan (in deze vorm) gaat dan niet door in de Bomenbuurt-Oost. We gaan dan onderzoeken of het plan op een andere manier door kan gaan.

Hoe breng ik mijn stem uit?

Om uw stem uit te brengen, levert u de volledig ingevulde akkoordverklaring in bij Woonsupportplus. Dit kunt u doen tot en met 7 juli 2023. U kunt de ingevulde akkoordverklaring meegeven aan een woonbegeleider. De woonbegeleider levert uw akkoordverklaring in bij Woonwaarts.

U mag natuurlijk ook later stemmen. Dan ontvangen wij uw ingevulde akkoordverklaring graag tot en met 7 juli per post. Hiervoor gebruikt u de antwoordenvelop (u hoeft geen postzegel te plakken).

Hoe is het energielabel van mijn woning bepaald?

Woonwaarts heeft drie onafhankelijke Energie Prestatie-adviseurs, namelijk de organisaties: Atriensis, Vooruit en Here projecten. Zij zijn officieel geautoriseerd om de energie labels van uw woning op te nemen.

Voor het bepalen van de energielabel gebruiken alle Energie Prestatie-adviseurs een standaard rekenmethode. Dit is de NTA8800.

Hier kun je lezen hoe het energielabel van jouw huis bepaald wordt.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-woningen#bepalingsmethode-energielabel.

Het energielabel is bedoeld om een indicatie te geven van het huidige energieverbruik van jouw woning. Dat is iets anders dat de vraag over comfort. Of je huis behaaglijk voelt is persoonsafhankelijk. Dat meet een energielabel niet.

De NTA8800 is onafhankelijk en eenduidig en wordt overal op dezelfde manier toegepast.

Wil je weten wat het energielabel van jouw woning is, kijk dan op: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

Ik ben huiseigenaar, moet ik mijn woning eerst isoleren voor aansluiting op een BES?

Isoleren is altijd een goed idee als er nog mogelijkheden zijn in uw woning. Dat bespaart immers energie en kosten. In het geval van een BES kan het mogelijk zijn dat sommige woningen waar nog geen (of weinig) maatregelen zijn genomen, eerst geïsoleerd moet worden.

Het BES warmtenet levert namelijk warmte op een temperatuur van 70 graden aan in de woning. Veel woningen zijn al geschikt om hierop aan te sluiten met behoud van comfort. Om te weten of een woning geschikt is voor het warmtenet, moet de temperatuur van de CV-ketel op 65 graden of lager geplaatst te worden. Als de woning in de wintermaanden met deze CV temperatuur voldoende comfort geeft, is er geen aanvullende maatregel nodig.

Mocht uw woning niet voldoende comfortabel warm worden met deze CV temperatuur, verzoeken wij u contact op te nemen met Koen via k.hellebrand@nijmegen.nl zodat wij u kunnen helpen met de benodigde maatregelen.

Wilt u weten hoe u de temperatuur van de CV-ketel aan kan passen? Kijk voor hulp op https://zetmop60.nl/


Meer weten? Lees hier meer in de onderzoeksflyers!

Lees ook

Nieuwsbrief Mei 2023

Hier vindt u de nieuwsbrief over het Buurt Energie Systeem van mei 2023. Lees het interview met Siward Zomer, de ingezonden brief en over de ervaringen van WoonsupportPlus.

Meer lezen »