Locatie/Techniek- geluid

Onder dit bericht wordt alle informatie over geluidsproductie rondom de MES gebundeld. Het eerste document betreft het uitgangspunten document over geluid waarin een gezamenlijke uitwerking is opgenomen hoe voldaan wordt aan de uitgangspunten: Must: Een MES mag geen geluidsoverlast veroorzaken voor een bewoner met een woning nabij de locatie. Wouldn’t: Rust mag niet verstoord worden.… Lees verder Locatie/Techniek- geluid

Locatiestudie – samenvatting

In de presentatie die hieronder is te downloaden wordt een samenvatting gegeven van de locatie studie voor de warmte opwek locatie (MES) voor het BES project.

Locatiestudie / koppelkansen

Hieronder vindt u het overzicht van de bespreking op de wijkbijeenkomst van 23 april ten aanzien van de locatiestudie van de opwekstations voor het BES in de Bomenbuurt-Oost en de koppelkansen.