Stelt u met ons de de uitgangspunten voor een BES vast?

Aan welke voorwaarden, eisen of wensen moet een Buurt Energie Systeem in de Bomenbuurt-Oost voldoen? Deze vragen stelden wij afgelopen maanden aan bewoners in de Bomenbuurt-Oost. Dat deden wij via huisbezoeken, enquêtes en gesprekken in de wijk. In dit concept document staan alle uitgangspunten die bewoners hebben genoemd. Onderaan dit bericht vindt u de Nota van uitgangspunten van de buurt.

In deze ‘nota van uitgangspunten’ spreken we over ‘wij’. Daarmee bedoelen we de betrokken partijen in dit onderzoek: Alliander, Duurzaam Hengstdal, Initiatiefgroep BES BBO en andere betrokken bewoners, gemeente Nijmegen en Woningcorporatie Woonwaarts. 

We verdeelden de uitgangspunten in 6 onderwerpen:

 • Techniek
 • Financiën
 • Omgeving en Locatie
 • Bestuur en Organisatie
 • Koppelkansen
 • Communicatie en Participatie

Bij elke uitgangspunt geven we ook aan hoe belangrijk het is:

 1. Hieraan moet het Buurt Energie Systeem volgens u voldoen
 2. Hieraan zou het Buurt Energie Systeem volgens u moeten voldoen
 3. Hieraan kan het Buurt Energie Systeem volgens u voldoen
 4. Hieraan zou het Buurt Energie Systeem volgens u niet moeten voldoen

Onder elk uitgangspunt staat een reactie. Voor elke reactie geldt dat deze nog kan veranderen. Bijvoorbeeld omdat we het nog verder moeten onderzoeken. We delen het concept document nu, zodat iedereen inzicht heeft in de voortgang van het onderzoek. Dat is een van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt: we laten zien waar we mee bezig zijn. Dat betekent ook dat we concept-documenten delen die belangrijk zijn voor de buurt. Op deze manier wordt het Buurt Energie Systeem voor iedereen geleidelijk aan steeds concreter. Daarnaast vormt dit document de basis voor de draagvlakmeting: hoe ziet het Buurt Energie Systeem er in de Bomenbuurt-Oost uit en waar zeggen bewoners straks ‘ja’ tegen.

Dit is het vervolg:

 • Samen met bewoners bespreken we op zaterdagmiddag 23 april of alle uitgangspunten in het document staan. En of de uitgangspunten in de goede rubrieken staan.
  1.  Als dit zo is, stellen we het document vast.
  2. Als er uitgangpunten ontbreken, voegen we die toe.
  3. Als er uitgangspunten in de verkeerde rubriek staan, bespreken we dit.
  4. We zorgen voor definitieve antwoorden per uitgangspunt.
  5. We delen de antwoorden met alle buurtbewoners.

Lees ook

Nieuwsbrief Mei 2023

Hier vindt u de nieuwsbrief over het Buurt Energie Systeem van mei 2023. Lees het interview met Siward Zomer, de ingezonden brief en over de ervaringen van WoonsupportPlus.

Meer lezen »